Usnesení z pracovní schůze valné hromady 23. dubna 2013

Usnesení z pracovní schůze valné hromady 23. dubna 2013