Usnesení z pracvní schůze Správní rady 19. 12. 2014

Usnesení z pracvní schůze Správní rady 19. 12. 2014