VYPLNĚNÝ hlasovací lístek MV a DR

VYPLNĚNÝ hlasovací lístek MV a DR