Zápis z pracovní schůze Správní rady 13. 2. 2015

Zápis z pracovní schůze Správní rady 13. 2. 2015