Zápis z pracovní schůze Správní rady 4. prosince 2014

Zápis z pracovní schůze Správní rady 4. prosince 2014