Zápis z pracovní schůze valné hromady 19. června 2012

Zápis z pracovní schůze valné hromady 19. června 2012