Zápis z pracovní schůze valné hromady 22. února 2013

Zápis z pracovní schůze valné hromady 22. února 2013