Zápis z pracovní schůze valné hromady 23. dubna 2013

Zápis z pracovní schůze valné hromady 23. dubna 2013