Zápis z pracovní schůze valné hromady 25. června 2015

Zápis z pracovní schůze valné hromady 25. června 2015