Zápis z pracovní schůze valné hromady 28. února 2014

Zápis z pracovní schůze valné hromady 28. února 2014