Zápis z pracovní schůze valné hromady 5. dubna 2012

Zápis z pracovní schůze valné hromady 5. dubna 2012