Zápisy a usnesení z jednání orgánů organizační složky Místní akční skupina

Valná hromada

Programový výbor

Monitorovací výbor

Výběrová komise