Usnesení z pracovní schůze valné hromady 1. únor 2018

Usnesení z pracovní schůze valné hromady 1. únor 2018