Zápis ze společného jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS VaS 180619