Dotace na obnovu a rozvoj materiálně technické základny regionálního školství

Ministerstvo financí vyhlásilo dotační výzvu zaměřenou na odstraňování havarijních stavů či nevyhovujícího technického stavu škol a školek, a to formou oprav, modernizace, případně výstavbou (nástavbou, vestavbou, přístavbou) rozšiřující či nahrazující stávající výukové kapacity základních a mateřských škol v obcích do 3 000 obyvatel.

Dotaci lze žádat v rozsahu minimálně 2 mil. Kč, maximálně však 20 mil. Kč. Spoluúčast zřizovatele je minimálně 30 % celkových výdajů.

Žádosti lze podávat v systému Isprofin od 25. 1. 2023 do 3. 3. 2023.

Více informací naleznete v textu výzvy → ZDE