Dotace na podporu sportovní infrastruktury

Zlínský kraj vyhlásil novou výzvu Podpora sportovní infrastruktury na území Zlínského kraje. Cílem této výzvy je zajištění vyšší kvality života obyvatel vytvořením možností pro zdravý životní styl, sportovní a volnočasové aktivity prostřednictvím vybudování a obnovy sportovní infrastruktury v kraji.  Bude podporováno technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) stávajících sportovních zařízení včetně jejich zázemí, výstavba nových sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku a dlouhodobého nehmotného majetku určeného pro zajištění provozu sportovní činnosti. 

Způsobilí žadatelé: obce, spolky, pobočné spolky, obchodní společnosti

Minimální a maximální výše dotace: 100 000 Kč – 1 000 000 Kč

Míra financování: 50 %

Příjem žádostí: od 30. 10. 2023 do 31. 5. 2024 do 13:00 hodin

 

Více informací naleznete ZDE.