Dotace na rozvoj a obnovu venkova

Dne 21. listopadu 2018 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Podpora obnovy a rozvoje obcí do 3000 obyvatel

 • Příjem žádostí do 28. 2. 2019
 • Výše alokace 910 mil. Kč

Dotační tituly

 • 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací
 • 117d8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 • 117d8210C Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
 • 117d8210D Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
 • 117d8219E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
 • 117d8210G Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů
 • 117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
 • 117d8210I Podpora dostupnosti služeb
 • 117d8210K Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

Výše a limity dotací 

 • Dotační titul A – Dotace až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit činí 500 tis. Kč. Horní limit činí 5 mil. Kč.
 • Dotační titul B – Dotace až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit činí 500 tis. Kč. Horní limit činí 5 mil. Kč
 • Dotační titul C – Dotace až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit činí 200 tis. Kč. Horní limit činí 1 mil. Kč.
 • Dotační titul D – Dotace až do výše 85 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace není stanoven. Horní limit dotace na jednu akci, resp. na jednotlivá ocenění.
 • Dotační titul E – Dotace až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit činí 500 tis. Kč. Horní limit činí 10 mil. Kč.
 • Dotační titul G – Dotace až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace činí 500 tis. Kč.
 • Dotační titul H – Dotace až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit činí 100 tis. Kč. Horní limit činí 3 mil. Kč.
 • Dotační titul I – Dotace až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit činí 100 tis. Kč. Horní limit činí 2 mil. Kč.
 • Dotační titul K – Dotace až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit činí 100 tis. Kč. Horní limit činí 300 tis. Kč.

Podpora obnovy a rozvoje obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli

 • Příjem žádostí do 28. 2. 2019
 • Výše alokace 350 mil. Kč

Dotační tituly

 • 117d8220A Podpora obnovy místních komunikací
 • 117d8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Výše a limity dotací 

 • Dotační titul A – Dotace až do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit činí 500 tis. Kč. Horní limit činí 5 mil. Kč.
 • Dotační titul B – Dotace až do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit činí 500 tis. Kč. Horní limit činí 5 mil. Kč.

V případě konzultací vašich projektů se můžete obrátit na:

Ing. Ondřej Štach, email: ondrej.stach@masvas.cz, tel.: 732 688 651

Ing. Pavel Elšík, email: pavel.elsik@masvas.cz, tel.: 605 462 078