Dotace obcím na reprodukci požární techniky

Do 30. 4. 2015 je možné předkládat žádosti o podporu na reprodukci požární techniky. Dotace může být poskytnuta pouze obci zřizující jednotku požární ochrany kategorie JPO II nebo JPO III, která dosud neobdržela dotaci v rámci reprodukce požární techniky na pořízení nebo rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“), a nevlastní CAS, která byla vyrobena v roce 2000 a později.

Podporované aktivity

  • nákup CAS (CAS 7,5, CAS 10, CAS 15 nebo CAS 20) – dotace se poskytuje v maximální výši 2,5 mil. Kč, může však dosáhnout max. 70 % nákladů akce v běžném roce.
  • technické zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 – T 815 – maximální výše dotace na rekonstrukci je 1 mil. Kč, může však dosáhnout max. 50 % nákladů akce v běžném roce.
  • rekonstrukcí CAS 32 – T 815 na provedení speciální redukované pro šest osob. Maximální výše dotace na rekonstrukci je 1,5 mil. Kč, může však dosáhnout max. 50 % nákladů akce v běžném roce.

Další informace na: www.hzscr.cz