Dotace na zvýšení bezpečnosti dopravy

Finanční prostředky budou poskytnuty na akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy nebo místních komunikacích schválených v rámci záměrů Národního rozvojového programu mobility pro všechny, a dále akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy.

  • příjem žádostí do 11. 1. 2018
  • míra podpory max 85%
  • výše dotace min. 300 tis. Kč max. 20 mil. Kč

Podporované oblasti:

  1. opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace (výstavba, rekonstrukce a úpravy chodníků a bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy podél autobusových zastávek, včetně vlastních autobusových zálivů)
  2. opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy (výstavba, rekonstrukce přechodů pro chodce, míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky, nasvětlení přechodů, světelné signalizační zařízení, úpravy vjezdu do obce, měřiče rychlosti vozidel s informativními ukazateli)

Žadatel může v rámci jedné žádosti předložit maximálně jedno opatření věcně orientované dle oblasti I. a další opatření (bez omezení jejich počtu) dle oblasti II.

Více informací naleznete → ZDE.