Evropská komise schválila čtvrtý operační program

V pořadí čtvrtým schváleným operačním programem se dne 11. 5. 2015 stal Operační program Doprava. Tento program, který je zároveň nejdražším operačním programem, bude mít na modernizaci stávající silniční a železniční infrastruktury a rozvoj udržitelnosti tuzemské dopravní sítě, k dispozici téměř 127 miliard korun. Dosud schválila Evropská komise vedle dopravy další tři operační programy – OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Životní prostředí a OP Zaměstnanost.