Evropské fondy v ČR po roce 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo nový leták Evropské fondy po roce 2020. V následujících sedmi letech čeká na zájemce celkem osm operačních programů. Čeští zájemci budou moci opět žádat o podporu, a to jak formou nenávratných dotací, tak finančních nástrojů jako jsou například výhodné půjčky. Nově vznikne také Fond spravedlivé transformace zaměřený na uhelné regiony. Program rozvoje venkova by se měl vyčlenit mimo politiku soudržnosti.

Nejvíce finančních zdrojů by ČR měla získat z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to až 10,4 mld. EUR. První výzvy všech operačních programů budou zveřejněny již ve druhé polovině roku 2021. 

Leták Evropské fondy po roce 2020 od Ministerstva pro místní rozvoj naleznete ZDE.