Exkurze na Uherskohradišťsko a Kroměřížsko

Ve dnech 2. a 3. listopadu 2023 jsme pro členy pracovních skupin projektu MAP III uspořádali výjezdní exkurzi za příklady dobré praxe na Uherskohradišťsko a Kroměřížsko.

První den jsme navštívili ZŠ Velehrad. Paní ředitelka Olbertová nás provedla celou budovou prostorné školy. Měli jsme možnost vidět pomůcky používané při výuce fyziky, přírodovědy a robotiky. Dozvěděli jsme se i informace ohledně formativního hodnocení, které žáci dostávají spolu s červnovým vysvědčením.

Poté jsme navštívili ZŠ Boršice, kde nás pan ředitel Kordula seznámil s nedávno rekonstruovanými prostory a novou přístavbou. Viděli jsme také mnoho interaktivních a digitálních pomůcek. Ubytování i večerní program v podobě zábavného kvízu proběhl v hotelu Octárna v Kroměříži.

Druhý den exkurze jsme navštívili MŠ Mánesova v Kroměříži. Hned na úvod nás čekalo příjemné překvapení v podobě vystoupení dětské folklorní skupiny Hanácké šponti.  Paní ředitelka Luběnová nám ukázala jak dětskou skupinu pro nejmenší děti, tak například i logopedickou a Montessori třídu. I přes nepřízeň počasí jsme si mohli projít zahradu s mnoha přírodními prvky i nahlédnout do školky s křesťanským zaměřením.

Tímto bychom rádi vyjádřili velké poděkování výše zmíněným školám za vstřícnost, ochotu a skvělou organizaci prohlídek, které jsme s naší skupinou absolvovali. Doufáme, že se exkurze líbila i všem zúčastněným a moc se těšíme na další příležitost k podobnému výjezdu!