Exkurze za MASkami v Chorvatsku

S cílem seznámit se s fungováním a podmínkami práce MASek v Chorvatsku jsme se vydaly s Ing. Štachovou ve dnech 9. – 14. června 2019 na exkurzi pořádanou Centrem pro komunitní práci za podpory (CpKP) střední Morava a PS Mezinárodní spolupráce a Platformou NNO. Podařilo se nám začlenit se do programu Česko – chorvatské spolupráce, kdy je možno propojit české MASky s těmi chorvatskými a pomoci jim vzájemně navázat spolupráci a sdílení zkušeností v různých oblastech zemědělské činnosti, zejména pak co se týká lokálních produktů. Pro účely projektu spolupráce byly založeny webové stránky  http://cz-hr-lags.eu/ , kde jsou prezentovány jednotlivé MASky zajímající se o možnosti spolupráce.    

Nejdříve jsme se seznámili se zástupci LAG (Local Action Group – Místní akční skupina) Laura ve města Biograd na Moru a shlédli prezentaci jejich LAGu. Pak i my, zástupci jednotlivých MASek z ČR jsme prezentovali svoje MASky tak, jako ještě několikrát během celé exkurze na různých místech.

Druhý den jsme navštívili projektové záměry členských organizací LAG Laura. Zavítali jsme mimo jiné na farmu soukromého producenta vína a olivového oleje „Maslina i vino“, jenž nám prozradil skutečně velmi zajímavý, ale především čistě přírodní recept na postřik vinné révy proti škůdcům.

Ve středu jsme se přemístili do vesnice Duga Resa, v oblasti města Karlovac, kde probíhala prezentace a sdílení příkladů dobré praxe z realizace úspěšných projektů LEADER dalších chorvatských partnerů – LAG Lika a LAG Vallis Colapis. Činnosta českých MASek zde prezentovali Mgr. Ing. Roman Haken a Mgr. Gustav Charouzek. Po obědě nás přivítal místní pan starosta a proběhl odpolední workshop se zástupci dalších LAGů v regionu LAG Vallis Colapis. Navečer jsme se plavili lodí  Zora po tamní řece Kupa v okolí města Karlovac. Tato loď je produktem sociálního podniku Aurora Colapis. Dále jsme navštívili farmu soukromého farmáře Marinkoviche – chovatele krav, koz a drůbeže. Jeho paní nám představila keramiku vlastní výroby, kdy nechyběly tradiční konvičky na kravské mléko, máselničky, solničky, pekáče, ale třeba i krásné talíře a hrnečky.

Čtvrtý den exkurze jsme zahájili návštěvou Evropské komise v Zagrebu s tématem konference LEADER/CLLD a rozvoj venkova v podmínkách ČR a Chorvatska. Naším hostitelem byl velvyslanec ČR v Chorvatsku, ředitel ekonomického odboru Dr. Petr Kašička. Mezi prezentujícími byl také zástupce organizace Česká beseda, organizující české krajany v Chorvatsku pan Juraj Bahnik. Odpoledne nás přivítali zástupci LAG Prizag v městečku Novi Marof na setkání s představiteli okolních LAGů. Dalším sociálním  podnikem, který jsme navštívili, byla rodinná výrobna přírodní kosmetiky. Používají zde tradiční dostupné byliny, jako jsou máta, meduňka, levandule, smil,… Poté jsme se přemístili do vedlejší vesnice, kde po večeři probíhala neformální diskuse o možnostech spolupráce a nastartování pilotních projektů přeshraniční mezinárodní spolupráce. Ve večerních hodinách jsme se rozloučili s našimi hostiteli a vydali se na cestu zpět do ČR.

Exkurze byla velmi přínosná zejména díky prezentacím příkladů dobré praxe chorvatských, ale i českých kolegů z MASek (LAGů). Viděli jsme, jak se dá pěstovat s dobrými výnosy v kamenité krajině, kde se potýkají s nedostatkem vody. Jak se chorvatští kolegové vypořádávají s požadavky na administraci ze strany EU a v rámci jednoho grantu.