Fundraising pro neziskovky

MAS Vizovicko a Slušovicko uspořádalo pro neziskové organizace seminář zaměřený na fundraising. Lektorka Mgr. Eva Učňová, která je zároveň vedoucí výroby ateliéru Audiovizuální tvorba UTB Zlín, na příkladech vysvětlila, jak nejlépe získat finanční a jiné prostředky na
činnost neziskových organizací. Seminář se uskutečnil 8.10.2019 od 14:30 v Komunitním centru ve Vizovicích.  Plakát ⇒ zde.