Grantový program Zelené oázy 2017 startuje!

Revitalizace školního parku, obnova naučné stezky nebo ovocného sadu, vytvoření bylinkové zahrádky – to je jen několik příkladů zelených oáz, které mohou díky vám vzniknout. Grantový program Zelené oázy (vyhlašovaný Nadací Partnerství a společnosti MOL) podporuje projekty zejména v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, které přispívají k obnově přírodně a kulturně hodnotných lokalit, a to s aktivním zapojením veřejnosti.

 • příjem žádostí 30. srpna – 31. října 2017
 • výše grantu 25.000 – 140.000 Kč
 • realizace projektu 1. 3. 2018 – 30. 11. 2018

Oprávnění žadatelé

 • spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí

Na co lze žádat

 • zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen rostlin vhodných pro dané místo
 • zakoupení potřebného materiálu
 • doprava sazenic a materiálu
 • zakoupení/zapůjčení nářadí (max. do 10 % z žádané částky)
 • odborné poradenství
 • tvorba výukových materiálů
 • propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů
 • mzdové náklady

Více informací na www.zelene-oazy.cz