Nové výzvy MAS v IROP se blíží

V průběhu srpna byla Řídícím orgánem IROP zveřejněna kompletní pravidla a podmínky ke všem podporovaným oblastem z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), z nichž bude mít naše MAS možnost vyhlašovat výzvy. Konkrétně se jedná o Bezpečnost dopravy, Veřejná prostranství, Vzdělávání, Hasiči, Sociální služby, Kulturní památky a Cestovní ruch.
Doporučujeme všem potenciálním žadatelům, kteří plánují podání projektů v rámci těchto oblastí, pečlivě se seznámit s pravidly, které jsou dostupné na našich webových stránkách nebo na stránkách IROP.

Na základě hlasování Programového výboru byl schválen Harmonogram výzev pro letošní rok, ve kterém je naplánováno vyhlášení tří výzev v následujících oblastech:
  1. Bezpečnost dopravy – výzva bude zaměřena na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy a na zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.
  2. Vzdělávání –  výzva bude zaměřena na vybudování, modernizaci a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi nebo na kmenové učebny neúplných škol.
  3. Hasiči – výzva bude zaměřena na výstavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a na vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích

V případě jakékoli dotazů ohledně pravidel, podmínek nebo vyhlašování výzev se můžete obrátit na Ing. Pavla Elšíka, e-mail: pavel.elsik@masvas.cz