Jednání valné hromady MAS VaS

Dne 20.března 2019 v 16:00 hodin se sešli partneři MAS VaS na dalším jednání Valné hromady. Přítomní byli seznámeni se změnami v partnerské základně od posledního jednání a s tím souvisejícími změnami v orgánech organizační složky. Dále byly prezentovány informace z činnosti kanceláře MAS VaS – obecné informace z roku 2018 i plán na rok 2019 přednesl hlavní manažer Mgr. Petr Žůrek. Podrobnosti z Programu rozvoje venkova  představil manažer Ing.Ondřej Štach. Manažer Ing. Pavel Elšík prezentoval přítomným změny ve finančním plánu Integrovaného regionálního operačního programu. O průběhu realizace projektu Místní akční plán ve vzdělávání II. a výhledu na rok 2019 informovala partnery Bc. Alena Rasochová. Dalšími body programu byla např. výše členských příspěvků, rozpočet MAS roku 2018 a rozpočtový výhled 2019, také blížící se vypršení mandátu členů Výběrové komise.