Jednání Valné hromady

Členové Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko se v úterý 7.3.2023 sešli na dalším jednání Valné hromady, tentokrát v nových prostorách kulturního domu Beseda v Jasenné. Před samotným jednáním proběhla malá exkurze  po úspěšných projektech v obci. Paní starostka Daňová provedla zájemce ovocný sadem s odpočinkovou zónou a Památníkem legionářů, také představila nové sportovní Výletiště a zrekonstruovaný most.

Po přivítání účastníků v kulturním domě a úvodním slově pana ředitele Elšíka proběhla kontrola usnášeníschopnosti. Mezi body programu valné hromady patřilo přestavení základních informací ohledně nového programového rámce OPTAK, rozdělení alokace IROP mezi vybrané oblasti, shrnutí PRV v období 2014-2020 a následné rozdělení zbývající alokace. Dále pan Elšík zmínil novinky z projektů MAP III a NNO a také průběh příjmu žádostí u dotačních programů Kotlíkové dotace a NZÚ light. Partneři byli také seznámeni s hospodařením MAS a rozpočtem na rok 2023.

Po celou dobu jednání si partneři mohli prohlédnout fotografie jak z výstavby KD Beseda, tak z úspěšných projektů MAS. Také jim byla představena videa na kanále YouTube, která představují výše zmíněné úspěšné projekty.