Tisková zpráva k akci Komunitní obec – komunitní škola

Ve dnech 12. 4. – 13. 4. 2018 se 80 účastníků ze 4 místních akčních skupin z Česka i Slovenska zúčastnilo na našem území vzdělávací akce v rámci projektu Vidiek bez hraníc. Toto setkání bylo zaměřeno na téma Komunitní obec – komunitní škola.

Dopolední blok byl zahájen představením projektu Vidiek bez hraníc a prezentací jednotlivých projektových partnerů, po němž následovala přednáška Ing. Jana Fialy, člena Národní sítě venkovských komunitních škol na téma „Cesta obce (nejenom) ke komunitní škole.

Odpoledne se neslo v duchu praktických ukázek obcí MAS Vizovicko a Slušovicko. V obci Neubuz proběhla prohlídka základní školy, obecního úřadu a Komunitní školy Sova, následovala diskuze s paní starostkou a ředitelkou komunitní školy. V obci Hvozdná byla představena kontejnerová přístavba školky k základní škole, projekt revitalizace návsi a místní divadlo, kde pan starosta představil obec její historii a realizované projekty.

Večer následoval společenský večer s hudbou a ochutnávkami regionálních specialit, ukázkou výroby Vizovického pečiva a sdílení potenciálních projektů spolupráce.

V pátek proběhla exkurze do základních škol. V ZŠ Slušovice pan ředitel představil svou školu, její projekty a provedl účastníky po celém areálu. Následovala Základní škola a Mateřská škola Kašava a Komunitní škola Kašava. Zde pan zástupce ředitele spolu s žáky provedl účastníky celou školou a interaktivně vysvětlil, jak celá škola funguje.

Po společném obědě měli zúčastnění možnost navštívit regionálního zpracovatele ovocných destilátů a také barokní zámek ve Vizovicích.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě této akce a věříme, že se zúčastněným program líbil a naplnil jejich očekávání.

FOTOGALERIE