Koncepční část Strategie MAS 2021+ je SCHVÁLENA!

Dnes nám přišla skvělá depeše: „Dovolujeme si Vás tímto informovat, že dnes bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu „Strategie CLLD MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. na období 2021-2027“ (CLLD_21_04_086) s výsledkem „vyhověl“. Předložená žádost splnila požadovaná kritéria a koncepční část vaší strategie CLLD pro období 2021-27 je ze strany MMR-ORP schválena.“

Koncepční část Strategie naší MAS na období 2021-2027 můžete prostudovat ZDE.

Naše práce však nekončí, čeká nás sestavení Akčního plánu. Pro každý program podporovaný z evropských fondů (IROP, PRV), prostřednictvím kterého budou podporovány projekty, bude v následujících měsících zpracováván samostatný Programový rámec.