Konference k prezentaci projektů spolupráce

Dne 8.6.2015 proběhl v Choceradech seminář k projektům spolupráce přijatých v rámci 22. kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013.

Účelem těchto projektů bylo posílení spolupráce MAS mezi sebou a předávání správné praxe a postupů. S využitím zkušeností z období 2007 – 2013 měly MAS v rámci projektu společně zpracovat doporučující metodiku týkající se jednoho z následujících témat:

  • přidaná hodnota projektů spolupráce
  • evaluace a monitoring strategie MAS
  • uplatňování principu LEADER

Během semináře došlo také na prezentaci výsledků jednotlivých metodik, jejichž závěry okomenovali a shrnuli odborníci na dané téma.

MAS Vizovicko a Slušovicko se společně s dalšími 5ti MAS zapojili do projektu „EMI 6“, jehož předmětem je nastavení monitorovacího systému, evaluace a implementace SCLLD 2014 – 2020. Více viz. Projekt spolupráce „EMI 6“.