Kotlíkové dotace 2023

Od září je v letošním roce opět spuštěn příjem žádostí na kotlíkové dotace, jejichž vyhlašovatelem je Zlínský kraj. I tentokrát pomáháme žadatelům bezplatně se zpracováním žádosti, podpisem smlouvy a podáním závěrečné zprávy. Dotaci mohou nově získat pouze domácnosti tvořené výhradně osobami, které pobírají starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně nebo příspěvek na bydlení.

Pokud vlastníte starý kotel na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy, můžete obdržet dotaci v následující výši:

  • až 130 000 Kč na nový kotel na biomasu (ruční i automatické přikládání)
  • až 180 000 Kč na tepelné čerpadlo.

Všechny informace týkající se programu naleznete ZDE, nebo se na nás můžete obrátit.

Kontakt:

Ing. Mgr. Edita Nezvalová, tel. 601 342 756, email: edita.nezvalova@masvas.cz

 

Pokud máte zájem o vyřízení dotace zdarma, připravte si tyto dokumenty:

  • fotky starého zapojeného kotle
  • revizní zprávu původního kotle
  • potvrzení o důchodu nebo příspěvku na bydlení
  • smlouvu nebo potvrzení o vlastnictví bankovního účtu žadatele
  • plnou moc s ověřeným podpisem (ke stažení níže)
  • písemný souhlas spoluvlastníků (pokud jsou, ke stažení níže)
  • čestné prohlášení k trvalému pobytu (pokud je relevantní, ke stažení níže)
  • údaje o členech domácnosti (vyplňují všichni kromě žadatele, ke stažení níže)

Všechny formuláře si můžete v listinné formě vyzvednout v kanceláři Masarykovo nám. 650, Vizovice.

Jakmile budete mít všechny dokumenty připravené,  sjednejte si telefonicky schůzku.

 

Dokumenty k podání žádosti:

Podmínky programu

Plná moc

Písemný souhlas spoluvlastníků

Čestné prohlášení k trvalému pobytu

Údaje o členech domácnosti

K závěrečné zprávě:

Doklad o likvidaci kotle

Zpráva o instalaci