Zpráva o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu

Zpráva o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu