Kraj podpoří vybavení dílen základních škol

Cílem Programu je podpořit polytechnické vzdělávání na základních školách a tak motivovat žáky k volbě jejich další studijní cesty v technických oborech středních škol.

  • Příjem žádostí od 21. 08. 2019 do 23. 09. 2019 do 16:00 hodin
  • Alokace 5 000 000 Kč
  • Míra podpory 70 %
  • Minimální výše dotace 50 000 Kč, maximální výše dotace 150 000 Kč

Podporované aktivity:

  • Vybavení dílen v základních školách neinvestičního charakteru (např. pilka, pilník, kladívko, kleště, šroubovák, svěrák, pracovní stůl – ponk, svěrka stolařská, ocelový kartáč, atd.).

Oprávnění žadatelé:

  • úplné základní školy (1. i 2. stupeň) všech zřizovatelů se sídlem ve Zlínském kraji dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení.

Více informací naleznete → ZDE.