Kulatý stůl starostů MAS VaS

V rámci projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ se uskuteční ve čtvrtek 12. února od 15 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vizovicích I. kulatý stůl starostů MAS Vizovicko a Slušovicko.
Předmětem setkání bude zprostředkování informací o projektu, ale především  postřehy,  myšlenky a  problémy, které by starostové v jejich obcích rádi řešili.

Program setkání:

  1. Prezence účastníků (14:50 – 15:00 hod.)
  2. Úvod a přivítání
  3. Seznámení s projektem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“
  4. Největší překážky ve výkonu veřejné správy v obcích, příklady
  5. Diskuze nad prioritními oblastmi rozvoje obcí a MAS, společný postup
  6. Další postup v rámci projektu
  7. Závěr (cca 16:20 hod.)