Výzvy MAS 2007-2013

Program LEADER

Prostřednictvím metody LEADER bylo v letech 2007 – 2013 realizováno 7. výzev k předkládání žádostí o dotaci.