1. Výzva

Seznam vybraných žádostí

Fiche Název žadatele Název projektu Místo realizace Dotace (Kč)
1 Obec Neubuz Bezdrátový rozhlas s napojením
na zadávací pracoviště složek IZS
 Neubuz 454 977
1 Obec Hvozdná Oprava komunikací – Hvozdná  Hvozdná 479 661
1 Obec Trnava Dětské hřiště – park s herními
prvky pro děti
Trnava  448 509
1 Obec Dešná Rekonstrukce veřejného osvětlení Dešná  395 222
1 Obec Zádveřice-
Raková
Zádveřice – oprava místních
komunikací
Zádveřice – Raková  387 857
1 Obec Podkopná Lhota Rekonstrukce centrální části obce
Podkopná Lhota – dokončení
Podkopná Lhota  360 756
Celkem     2 526 982