2. Výzva

Seznam vybraných žádostí

Fiche Název žadatele Název projektu Místo realizace Dotace (Kč)
2 Dobrovolný svazek obcí – Mikroregion
Slušovicko
Technická výbava pro lepší
propagaci
Slušovice 206 820
2 Dotek, o. p. s. Vybudování zimní zahrady v DPS
ve Vizovicích
Vizovice 540 000
2 Sbor dobrovolných hasičů Bratřejov Zkvalitnění vybavení SDH
Bratřejov
Bratřejov 190 350
3 Rudolf Jelínek, a. s. Sušené ovoce pro skladování před
dalším zpracováním
Vizovice 390 399
3 Agrodelta s. r. o. Zlepšení welfare v chovu telat a
zvýšení kapacity skladování
kejdy
Hvozdná 400 000
Celkem 1 727 569