6. Výzva

Seznam vybraných žádostí

Fiche Název žadatele Název projektu Místo realizace  Dotace (Kč)

1

Obec Dešná Oprava obecní komunikace ke hřišti Dešná 173 250
1 Obec Kašava Obnova místní komunikace Kašava 347 175
1 Obec Vlčková „Nad točnou“ sa zatočíme Vlčková 309 207
2 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jasenné Rekonstrukce multifunkčního sálu ve sborovém domě ČCE v Jasenné Jasenná 390 456
2 Sbor dobrovolných hasičů Veselá Zajištění vybavenosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů Veselá pro mimoškolní aktivity dětí Veselá 238 709
2 Orel jednota Vizovice Zkvalitnění zázemí v Orlovně Vizovice 347 002
2 Jezdecký klub Krásno Chrámečné o.s. Rozvoj jezdeckého sportu Bratřejov 270 000
3 AGRODELTA, s.r.o. Teplovod u bioplynové stanice Hvozdná Hvozdná 450 000
3 Ing. Vladimír Sluštík Modernizace zemědělské techniky Kašava 365 000
3 Ing. Štěpán Macek Modernizace pícninářské linky na výrobu krmiva a ošetřování travních porostů Lutonina 498 000
3 Petr Tomšíček Nákup pícninářských strojů pro rozvoj a modernizaci farmy Neubuz 244 020
3 Pavel Kamenčák Kvalitním krmivem ku kvalitnímu masu Bratřejov 168 200
4 ARBOREA Březová s.r.o. Firemní sídlo = dobrá vizitka Březová 278 400
4 Roman Pavelka Modernizace opravny aut Kašava 139 348
5 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Zádveřicích – Rakové Obnova varhan Zádveřice -Raková 118 710
5 Římskokatolická farnost Slušovice Obnova Slušovického kostela Slušovice 409 788
Celkem 4 747 265

Seznam nevybraných žádostí

Fiche Název žadatele Název projektu Místo realizace  Dotace (Kč)
2 TJ Sokol Veselá Automatické zavlažování travnatého hřiště Veselá  
2 Dotek o.p.s. Zavedení Bohmova konceptu v o.p.s. Dotek Vizovice  
2 TJ Sokol Bratřejov Vybudování sportovního hřiště Bratřejov  
Celkem

995 885