7. Výzva

Seznam vybraných žádostí

Fiche Název Žadatele Název projektu Místo realizace Dotace (Kč)
1 Obec Všemina Obnova komunikace v obci Všemina Všemina 186 700
4 Roman Pavelka Dovybavení opravny aut v Kašavě Kašava 95 905
Celkem 282 600

Seznam nevybraných žádostí

Fiche Název Žadatele Název projektu Místo realizace Dotace (Kč)
4 Jiří Hamšík Modernizace truhlářské dílny Veselá 178 987
Celkem 178 987