Transparentnost výběru projektů v opatření IV.1.2 a zamezení střetu zájmů. Předpis.

Transparentnost výběru projektů v opatření IV.1.2 a zamezení střetu zájmů. Předpis.