MAP má schválen nové dokumenty

V rámci projektu místního akčního plánu rozvoje vzdělávání s názvem Naše škola-naše radost byly v minulém týdnu schváleny Řídícím výborem (=rozhodovací orgán) nové dokumenty. Prvním z nich je Analytika území v oblasti vzdělávání, která obsahuje informace o školách, organizacích poskytující zájmové a neformální vzdělávání, ale také SWOT a rizikovou analýzu území. Dalším z dokumentů je Implementační plán vč. komunikační strategie, který popisuje postupy a jednání v rámci projektu. Třetím (možná nejdůležitějším) dokumentem je aktualizovaný Strategický rámec MAP do roku 2023 obsahující priority a cíle území vč. seznamu projektových záměrů škol.

Všechny tyto dokumenty naleznete v sekci Místní akční plán v dokumentech.