MAS získala dotaci z MŠMT na realizaci sedmi Letních kempů

Jedná se o výzvu, jejíž realizace má snižovat nerovnosti v přístupu ke vzdělávání a podporu sociálních kontaktů žáků základních škol, které byly narušeny distanční formou výuky ve školním roce 2020/2021. Náklady Letních kempů – neboli příměstských táborů jsou ze 100 % hrazeny z přidělené dotace. Kempy jsou pořádány ve spolupráci s ZŠ Slušovice, ZŠ Neubuz, ZŠ a MŠ Dolní Lhota, Orlem Vizovice, Centrem pro rodinu Vizovice a Editou Nezvalovou. Více o výzvě Letní kempy 2021 se dozvíte ZDE.