MAS otevírá nové dotační příležitosti

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. dne 9. 11. 2023 vyhlásila v rámci nového programového období 2021+ čtyři výzvy k předkládání projektových záměrů. Konkrétně se jedná o tři výzvy z IROP a jednu výzvu z OPTAK, které jsou zaměřeny na následující oblasti.

1. výzva MAS v IROP – Bezpečnost dopravy
2. výzva MAS v IROP – Vzdělávání
3. výzva MAS v IROP – Hasiči
1. výzva MAS v OP TAK – Technologie

Podrobnosti o jednotlivých výzvách, včetně podmínek a termínů naleznete v sekci Výzvy MAS.