MAS podpoří pořádání spolkových a komunitních akcí

V průběhu května jsme přijali celkem 14 žádostí do nově vyhlášeného programu na podporu spolkové činnosti a komunitního způsobu života. V rámci této výzvy mohly neziskové organizace, které jsou partnery naší MAS, získat až 5000 Kč na realizaci kulturních a sportovních aktivit. Na základě provedeného hodnocení a s ohledem na alokaci rozhodla Správní rada o podpoření 10 projektů. Mezi akce, které obdrží dotaci se zařadil například Dětský den ve Hvozdné, Orientační závod “Kašava-cestou necestou”, Uvolněné odpoledne v Neubuzi nebo Okrsková soutěž v požárním sportu ve Vizovicích.