MAS podpoří projekty na zlepšení bezpečnosti dopravy v obcích

Na základě hodnocení Výběrové komise rozhodl Programový výbor, že v 3. výzvě MAS Vizovicko a Slušovicko – IROP – Udržitelná doprava uspěly celkem 4 žádostí s celkovou výší požadované dotace 8 477 712 Kč. Vybrané projekty jsou zaměřeny na výstavbu či modernizaci bezbariérových komunikací pro pěší včetně vybudování veřejného osvětlení, přechodů pro chodce a přístupu k zastávkám veřejné hromadné dopravy.