MAS podpoří projekty obcí, zemědělců a podnikatelů

Dne 26. 2. 2019 byla vyhlášena v pořadí již 3. výzva v rámci Programu rozvoje venkova. Zemědělci a podnikatelé budou moci podávat projekty do dvou vyhlášených fichí.

  • Fiche 1: Investice do rostlinné a živočišné výroby (alokace 407 453,- Kč)
  • Fiche 4: Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb a uvádění produktů na trh – nezemědělské činnosti (alokace 669 498,- Kč)

Příjem žádosti o dotaci na MAS bude probíhat přes Portál farmáře v termínu od 1. 3. 2019 do 1. 4. 2019.

Více informací naleznete v sekci Výzvy MAS → 3. výzva MAS v PRV

Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Štach, ondrej.stach@masvas.cz, tel.732688651


Další výzva byla vyhlášena v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva č. 3 – Udržitelná doprava, pro kterou je vyčleněno 10 000 000 Kč, je zaměřena na 2 aktivity.

  • Bezpečnost dopravy
  • Terminály a parkovací systémy

Příjem žádosti o dotaci bude probíhat prostřednictvím systému MS2014+ v termínu od 28. 2. 2019 do 31. 5. 2019.

Více informací naleznete v sekci Výzvy MAS → 3. výzva MAS v IROP – Udržitelná doprava

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Elšík, pavel.elsik@masvas.cz, tel. 605462078