MAS podpoří rozvoj sociálních služeb – avízo 4. výzvy IROP

MAS Vizovicko a Slušovicko plánuje vyhlásit 4. výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se zaměřením na podporu rozvoje sociálních služeb.

Základní předběžné informace:

 • Předpokládaný termín přijmu žádostí: září 2019 – prosinec 2019
 • Celková alokace výzvy: 1 500 000 Kč
 • Minimální výše CZV projektu: 100 000 Kč
 • Maximální výše CZV projektu: 1 000 000 Kč
 • Forma financování: ex post
 • Výše spoluúčasti: 5 %

Podporované aktivity

 • nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy,které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Oprávnění žadatelé

 • kraje a organizace zřizované a zakládané kraji,
 • obce a organizace zřizované a zakládané obcemi,
 • dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace

Výzva MAS je navázána na 62. výzvu IROP.