MAS podpoří vybudování odborných učeben a vznik komunitního centra

Před koncem roku proběhlo hlasování Programového výboru, díky kterému došlo ke schválení dalších pěti projektů z Integrovaného regionálního operačního programu za téměř 5,5 mil. Kč . Ve výzvě č. 7 – Vzdělávání II byly vybrány k financování 4 projekty a 1 projekt byl zařazen mezi náhradní. V 8. výzvě – Rozvoj komunitních center II byla podána a také schválena 1 žádost o dotaci.