MAS pomáhá obcím s vypracováním Plánu rozvoje sportu

Jak jste možná zaregistrovali, od května je vyhlášený dotační program Národní sportovní agentury (NSA) „Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina“. Maximální výše dotace je 800 tis. Kč a je určena pro obce do 3 000 obyvatel. Žadateli mohou být obce, svazky obcí, spolky a další neziskové organizace. V případě že je žadatelem obec, je povinností v rámci investičního záměru doložit Plán rozvoje sportu.

Ještě jste o Plánu nic neslyšeli? A víte, že od roku 2018 mají obce a města povinnost ho zhotovit?

Pokud jej ještě zhotovený nemáte a měli byste zájem o vytvoření, neváhejte se obrátit na kancelář MAS.

 

Co je Plán rozvoje sportu?

Plán podpory sportu je střednědobý dokument konkretizující cíle, opatření a možnosti podpory a dostupné finanční zdroje, které v komplexu umožní vyšší využití potenciálu sportu a s ním spojených aktivit ve prospěch (obce, města) a kvality života občanů. Vychází ze strategických programů rozvoje sportu na úrovni kraje a státní koncepce v oblasti sportu – SPORT 2025.

Důvodová zpráva k novele zákona o podpoře sportu říká: „Plán rozvoje sportu by měl obsahovat základní zásady, kterými se musí obec při činnosti v oblasti sportu řídit, vymezovat základní potřeby obce v oblasti sportu, oblasti podpory sportu z rozpočtu obce, priority pro projekty zaměřené na podporu sportu pro všechny, zdravotní prospěšnost sportu a na osvětu v oblasti sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce“.